Hoe werken we nu al samen

In het verleden hebben we samen een aantal succesvolle diensten en services ontwikkeld. Hieronder leest u meer!

Roche Dialogues

Tijdens de Roche Dialogues gaan we in gesprek met patiënten, verzekeraars, overheden, bedrijven, ziekenhuizen, jonge zorgprofessionals en betrokken burgers. Met als doel om personalised healthcare samen verder vorm te geven. Je krijgt antwoord op vragen. Wat is personalised healthcare, wat kunnen we nu al en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen? En we gaan in gesprek: welke dilemma’s zijn er? En kunnen we daar met elkaar oplossingen voor bedenken?

Het programma start met een plenair programma. Per regio komen er lokale voorbeelden, projecten en dilemma’s op het gebied van personalised healthcare voorbij. Vervolgens gaan de verschillende partijen in kleine co-creatie sessies met elkaar in gesprek over concrete ideeën en mogelijke projecten. Kijk hier voor een impressie van de Roche Dialogues in Amsterdam, hier voor een impressie van Eindhoven en hier voor een impressie van Utrecht.

Je vraag of idee