Hoe werken we nu al samen

In het verleden hebben we samen een aantal succesvolle diensten en services ontwikkeld. Hieronder leest u meer!

Roche en Mediq delen hun kennis en ervaring om ziekenhuizen te ondersteunen bij het mogelijk maken van thuisbehandeling.

Roche en Mediq geloven dat thuisbehandeling de toekomst heeft. Het sluit aan op behoeften van patiënten en kan zorg efficiënter maken. We realiseren ons ook dat thuisbehandeling voor zorgverleners een flinke verandering is. Het heeft een impact op het behandelprotocol en de financiën.

Waar willen patiënten die kanker hebben (gehad) worden behandeld?
De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft in 2018 met financiële steun
van Zilveren Kruis onderzoek gedaan naar de voorkeuren van patiënten die kanker hebben (gehad)
als het gaat om de plaats van behandeling: in het ziekenhuis, thuis of een combinatie. In het
onderzoeksrapport komen ook de motieven over de voorkeuren naar voren. 2.

Thuisbehandeling stimuleren.
Zilveren Kruis stimuleert thuisbehandeling bij met name long- en borstkankerbehandeling. Hun ambitie
is dat in 2025 één op de vijf mensen met kanker met immuno- of chemotherapie thuis wordt
behandeld 3 . Ook de overheid zet in om zorg persoonlijker te maken en dichterbij huis of zelfs thuis te
organiseren 1 .

Is het financieel haalbaar?
Thuisbehandeling kan extra kosten met zich mee brengen voor bijvoorbeeld de bloedafname,
toediening van de medicatie, en transport van bloed en medicatie. Hoeveel de kosten zijn en of dit
opweegt tegen de besparingen, hangt af van individuele afspraken met de zorgverzekeraar en hoe het
proces logistiek wordt ingericht. Om hier inzicht in te verkrijgen hebben Roche en Mediq een
rekenmodel ontwikkeld. Aan de hand van de DBC-vergoedingen en kosten van de zorgactiviteiten
wordt de financiële haalbaarheid van thuisbehandeling in kaart gebracht.

1) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg die verschil maakt. Beleidsagenda 2018.
2) Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Kankerbehandeling thuis of in het ziekenhuis is maatwerk 2018.
3) Zilveren Kruis, Bijna kwart van de kankerpatiënten wil thuis behandeld worden 2018.

Je vraag of idee